بوش پرینتر اچ پی چیست؟
در پرینترهای اچ پی قطعه ای به نام بوش  وجود دارد که تاثیر بسزایی در خارج کردن برگه از پرینتر را دارد بوش پرس بوش مگنت و بوش درام که به صورت جفت به کار می رود در دو سرمیله رول  قرار می گیرد و رول بر روی این دو بوش دوران میکند. معمولا هرچند مدت یکبار که پرینتر را برای سرویس به نمایندگی می برید باید این بوش ها کاملا تمیز و روغنکاری شوند. (مدت آن بستگی به میزان کارکرد شما از پرینتر دارد به عنوان مثال اگر زیاد از پرینترتان استفاده می کنید باید هرسال حداقل یکبار آن را سرویس کنید) در صورت عدم انجام سرویس و روغنکاری بوش ها کم کم به دلیل دوران خشک  روی آنها دچار خوردگی می شوند

در حال نمایش یک نتیجه