دولوپر یا پودر سنگین کپی ریکو RICOH چیست؟
دلوپرها یکی از قسمت های دستگاه های فتوکپی که زیاد دیده نمی شوند ولیکن نقش مهمی در دستگاه بازی می کنند، پودر سنگین یا دولوپر نام دارد که وظیفه ی خاصی در کپی ایفا می کند. در حقیقت خاصیت باردار شدن دارد و زمانی که باردار می شود بر روی سطح درام کپی که آن هم قابلیت باردار شدن دارد می نشیند و همراه خود تونر را حمل می کند و بر روی درام مینشاند و پس از این که خاصیت باردار بودن درام و دولوپر از بین رفت و توسط دستگاه بی بار شد دولوپر از سطح درام جدا می شود ولی تونر بر روی سطح درام باقی می ماند و زمانی که کاغذ کپی دور درام میچرخد این تونر بر روی کاغذ منتقل می شود و نقش مورد نظر را بر روی کاغذ منتقل می شود.

در حال نمایش 2 نتیجه