در حال نمایش 4 نتیجه

بلت فیوزینگ زیراکس ژاپن Xerox AltaLink C8030-IV

۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سازگار با: Altalink C8070-30-35-45-55-90/7970/5575 Altalink C8070/ C8030 /C8035/ C8045 KASUN-IV17mm همراه با روغن سیلیکون

بلت فیوزینگ زیراکس ژاپن Xerox AltaLink C8030-V

۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سازگار با: Altalink C8070-30-35-45-55-90/7970/5575 KASUN-V10mm همراه با روغن سیلیکون

بلت فیوزینگ زیراکس ژاپن Xerox WorkCentre WC7830-IV

۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سازگار با: WC7830-35-45/7525-30-35-45-56/7970 KASUN-IV17mm همراه با روغن سیلیکون

بلت فیوزینگ زیراکس ژاپن Xerox WorkCentre WC7830-V

۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سازگار با: WC7830-35-45/7525-30-35-45-56/7970 KASUN-V10mm همراه با روغن سیلیکون