ترموستات  دستگاه کپی توشیبا چیست؟
ترموستات  در دستگاه کپی Toshiba کنترل کننده الکتریکی خودکاری است برای تنظیم دما در فضای بسته،  تا با قطع و وصل دستگاه، آن فضا را در دمای تنظیم شده ثابت نگه دارد. هنگامی که دما به نقطه تنظیم برسد، ترموستات مدار برقی دستگاه را قطع می‌کند و وقتی دما ۳ الی ۵ درجه از نقطه تنظیم پایین‌تر رود، دوباره مدار را وصل می‌کند و دستگاه روشن می‌شود.

در حال نمایش 2 نتیجه