یونیت ام سی و با شارژر درام کپی شارپ چیست؟

یونیت MC قطعه ای است که در دستگاه کپی بر روی درام قرار میگیرد. یونیت ام سی تشکیل شده از یک پایه نگهدارنده یونیت ام سی و یه شارژ MC و یک توری گرید 

وظیفه یونیت MC یا شارژر درام، بار دار کردن تونر جهت چسبیدن بر روی درام می باشد تا عملیات چاپ انجام شود.

در حال نمایش 7 نتیجه